ZANIM OGRODZISZ DZIAŁKĘ - Ok Solutions radzi
Otrzymaj oferty od specjalistów jak OK Solutions nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

OK Solutions

ZANIM OGRODZISZ DZIAŁKĘ - Ok Solutions radzi

Autor: OK Solutions, publikacja: 2017-10-31

Każdy szczęśliwy posiadacz działki wie, że budowę zaczyna się od postawienia ogrodzenia. Jednak zanim je postawimy, musimy dokonać paru niezbędnych formalności. Po pierwsze musimy zatrudnić geodetę, który wyznaczy granice naszej działki. Jeśli przy działce przebiega jakakolwiek droga, musimy dowiedzieć się, czy jest ona gminna, czy powiatowa, a następnie udać się do urzędu w celu zgłoszenia budowy ogrodzenia. Może się zdarzyć, że z jednej strony przy naszej działce przebiega droga gminna, a z drugiej strony droga powiatowa, wtedy musimy dokonać zgłoszeń w obu odpowiedzialnych urzędach: gminnym i powiatowym.

Zdjęcie nr 1

Nie musimy zgłaszać budowy ogrodzenia między naszą działką a sąsiada, jeśli nasze ogrodzenie nie będzie przekraczać 2,2 m. Należy jednak pamiętać, że jeśli zamierzamy odgrodzić się od sąsiada ogrodzeniem wyższym niż 2,2 m, wtedy powinniśmy to zgłosić do starostwa. Takiego zgłoszenia musimy dokonać w okresie nie mniej niż 30 dni przed budową ogrodzenia.

W zgłoszeniu trzeba określić:

  • rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych,
  • termin ich rozpoczęcia.
Zdjęcie nr 2

Dodatkowo do dokumentacji należy dołączyć:

  • rysunek ogrodzenia naniesionego przez nas na mapce (warto poprosić o pomoc w tym firmę, która wykona ogrodzenie),
  • dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (działką budowlaną lub rekreacyjną).
Zdjęcie nr 3

Jeśli w przeciągu 30 dni od daty złożenia wniosków nie nastąpi sprzeciw ze strony organu decyzyjnego, możemy przystąpić do budowy ogrodzenia. Sprzeciw może nastąpić wówczas, jeśli dojdzie do naruszenia przepisów o drogach publicznych, dlatego przed zakupem działki warto dowiedzieć się, czy na terenie budowy naszego ogrodzenia nie ma planów na budowę ulicy, choćby miało to nawet nastąpić za 20 lat. Budowę ogrodzenia należy zakończyć 2 lata od zgłoszenia budowy ogrodzenia, po upływie tego czasu musimy ponownie dokonać zgłoszenia do odpowiedniego urzędu.

Przy grodzeniu działki warto zapoznać się z poniższymi podstawami prawnymi:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) Zobacz
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Zobacz
  • ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Zobacz
Zdjęcie nr 4

Opracował:
Kamil Kędzior
OK Solutions

Ogrodzenia - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 8 224 Specjalistów od Ogrodzeń najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o ogrodzeniach